Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check


Zlatan Gavrilović Kovač - Kratka biografija

- 18.10.2012 - Art Nr: 1


Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine, rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je u Dubrovniku 25 siječnja 1959 godine.

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu u Splitu 1977 godine. Studij filozofije i sociologije otpočinje u Zadru 1978 godine a iste godine nastavlja u Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986 godine.

Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske pretpostavke suvremene znanosti.
Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta «Studentski list» 1982-83,
časopisa za teoretska pitanja «Pitanja» 1984-85, klinički je sociolog psihijatrijske bolnice Vrapče u Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.

Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri
zemlje. Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja književnosti i politike.

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.
Dodaj novi komentar | pregledaj komentareKnjigu "Okovano vrijeme I"

- 28.10.2012 - Art Nr: 2


Knjigu "Okovano vrijeme I" (o praxis filozofima), Zlatana Gavrilovića Kovača, predstaviti ćemo vam uz pomoć najave knjige:

OKOVANO VRIJEME

Pojam Praxis filozofija ili Filozofija prakse označava filozofski pravac tzv. "stvaralačkog", nedogmatskog marksizma koji se oblikovao početkom 1960-ih godina i bio vrlo utjecajan u tadašnjoj Jugoslaviji 60-ih i 70-ih godina. Naziv potječe od središnjeg značaja koji kod ovih mislialca dobiva pojam prakse, grčki praxis. Ime Praxis nosio je i časopis koji je od 1964 do 1974 izlazio u Zagrebu.

Temeljni pojam "prakse" dobiva u njihovom mišljenju posebno značenje, koje se razlikuje ne samo od svakodnevnog, nego i uobičajenih značenja u tradicionalnoj filozofskoj terminoloigiji. Termin "praksa" tradicionalno označava bilo koju ljudsku djelatnost; u praxis filozofiji "praksa" je međutim definirana kao "slobodna stvaralačka djelatnost".

Godine 1970-1971. došli su u sukob sa nacionalnim pokretom u Hrvatskoj. Kada je taj pokret ugušen, unatoč načelnoj osudi političkih progona nisu iskazali nikakvu solidarnost sa progonjenim kolegama.

Nakon raspada SFRJ i uspostave samostalne Hrvatske, praxis-filozofija je zanemarena i uglavnom zaboravljena. Mlađi praxisovci sačuvali su pozicije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i u drugim ustanovama, no promijenili su mišljenje i političko opredjeljenje, te više ne zastupaju osnovne postavke praxis-filozofije. Stariji praxisovci pomrli su ili su u penziji i nisu bili javno aktivni

Kad govorimo o važnosti tog filozofskog pravca tu postoje mnoge nedoumice. Jedni ih još uvijek cijene i uzdižu kao vrijednost, a drugi iznose cijeli niz zamjerki pokretu koji je obilježio socijalizam i netragom nestao promjenom društvenih okolnosti.

Više o tom filozofskom pokretu i ljudima koji su u njemu sudjelovali moći ćete saznati i iz knjige "Okovano vrijeme I (o praxis filozofima), u kojoj autor knjige Zlatan Gavrilović Kovač, govori o svom osobnom iskustvu s filozofskim pokretom Praxis i ljudima koji su ga predvodili.

Sastavljajući tu knjigu autor nam je kroz kritiku Praxisa, svoje poglede na tadašnja događanja i različita filozofska tumačenja djelomice ispričao i svoju životnu priču ili sudbinu, koja ga je baš u to vrijeme kako je to veliki hrvatski pjesnik Tin Ujević, znao reći vodila od nemila do nedraga.

U Zagrebu 03.09.2012. Nenad Grbac

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php , te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.
Dodaj novi komentar | pregledaj komentareKnjiga "Okovano vrijeme II

- 28.10.2012 - Art Nr: 3


Knjiga dana – "Okovano vrijeme II", (Kako su Zlatana cijelu noć jahale vještice), Zlatana Gavrilovića Kovača

Knjigu "Okovano vrijeme II" (Kako su Zlatana cijelu noć jahale vještice), Zlatana Gavrilovića Kovača, predstaviti ćemo vam uz pomoć najave knjige:

PREDGOVOR

Ova zbirka priča zapravo su šaljive zgode iz susreta sa raznim ljudima koje sam imao tijekom dugog perioda još od Dubrovnika gdje sam rođen pa do danas u Australiji. Moja namjera je bila pokazati, možda, karakter i fizionomiju tih ljudi kroz šaljivu stranu života jer nam ove ozbiljne ne manjka i jer smo je siti nakon dugog perioda stradanja kojim bijasmo svi mi izloženi u Velikom Balkanskom Ratu koji je trajao prilično dugo, a u neku ruku traje još i danas.

Kako sam ja bio dugo vremena politički angažiran u hrvatskoj i jugoslavenskoj politici to se kao što čitalac može lako primijetiti dobar dio ovih priča odnosi na političke ljude Hrvatske i Jugoslavije koji se baš i nisu najbolje snalazili u novim prilikama osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća što se dobrim dijelom i vidi iz mojih susreta sa njima. Ovaj je rad dakle obuhvatio samo jedan dio tih susreta kroz šaljive zgode jer sam ja imao i druge susrete ali su ti opet bili isuviše ozbiljni i tamni kao što bijaše ozbiljna i tamna politička naša stvarnost i nadolazeće vrijeme.

Bio bi potreban još jedan rad koji bi možda opisao i takve ozbiljne susrete koje sam imao kroz vrijeme gdje bi se vidjela sva pozadina naše politike do rata i kroz rat na način da se pokažu sve dileme i karakter političkih odnosa u nas. No to ćemo ostaviti za nekoju drugu priliku, a sada se zadovoljimo sa ovom kratkom knjigom sa kojom se možemo opustiti u slobodno vrijeme sumirajući
naša iskustva iz protekloga rata i perioda mira iz sredina iz kojih dolazimo.

Autor

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php , te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.
Dodaj novi komentar | pregledaj komentareKnjiga "Okovano vrijeme III (raspad države)

- 18.10.2012 - Art Nr: 1


Knjigu "Okovano vrijeme III (raspad države)", Zlatana Gavrilovića Kovača, predstaviti ćemo vam uz predgovora knjige:

PREDGOVOR

Knjiga Raspad države odnosi se na disoluciju jugoslavenske države od 1985 godine do proglašenja nezavisnosti Hrvatske1990 i rata 1991 godine.

Ona također obuhvaća i vrijeme ratnih neprilika u Hrvatskoj do završetka rata 1995 godine. S obzirom na ovaj period autoru je bilo najvažnije sakupiti vlastite političke tekstove koji su se odnosili na događaje toga vremena u uvjerenju da je stvorena slika stanja stvari u Hrvatskoj i oko nje dovoljna za objektivni prikaz prilika u nas.

U tom smislu ova knjiga se značajno razlikuje od uobičajenih viđenja o disoluciji države koji mahom u hrvatskom separatizmu vide razloge za raspad Jugoslavije. Ovakva stajališta uglavnom su predmet napisa koji se pojavljuju najvećim dijelom u susjednim balkanskim državama ali i u Hrvatskoj kod onih teoretičara koji su ostali manje više vjerni Titovom konceptu socijalizma. Začuđujuće je to da su neki od njih danas savjetnici hrvatske vlade i hrvatskoga Predsjednika mada je vrijeme osporilo koncept realnoga socijalizma u ime liberalnih modela razvoja.

Podjednako tome jako je značajno napomenuti da je ovakvo viđenje disolucije države pothranjivano višedecenijskom britanskom propagandom o Jugoslaviji kao meritornom subjektu na jugoistoku Europe bez obzira da li se radilo o Avnojevskoj Jugoslaviji ili se pak radilo o Rapalskoj Jugoslaviji. I u jednom i u drugom slučaju najmnogoljudniji narod na Balkanu je smatran homogenom dovoljno jakim za opstanak države.

I u jednom i u drugom slučaju bilo je riječi o sasvim pogrešnim političkim procjenama. Konačno stvarnost Balkana u proteklom vremenu rata i poraća iznijela je na vidjelo dana istinu da život balkanskih naroda ne mora nužno biti u okvirima jedne državne cjeline kojoj bi odgovarala hegemonija većine.

Taj život ili suživot naroda može biti na način priznanja svake individualne cjeline na njen samostalni državni i politički izraz i kooperaciju samostalnih naroda na jedinstvenom prostoru koji je odvajkada bio opterećen svojim povjesnicama i dramom vjerske, nacionalne i jezičke različitosti.

Koliko se daleko otišlo u prožimanju i solidarnosti Balkana to naravno neka sam čitatelj prosudi.

Zlatan Gavrilović Kovač, Adelaide 4.9.2012.

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php , te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Dodaj novi komentar | pregledaj komentareKnjiga "Okovano vrijeme IV (raspad države)

- 28.10.2012 - Art Nr: 5


Knjigu "Okovano vrijeme IV (nautički dnevnik)", Zlatana Gavrilovića Kovača, predstaviti ćemo vam uz pomoć predgovora:

PREDGOVOR

Konačno hrvatsko čitateljstvo treba upozoriti da ove NAUTIČKE ZABILJEŠKE jesu notes koji pored australskih prilika koje se odnose na period 2009-11 u sebi sadrži i kratke autorove navode koji se odnose na balkanske prilike u proteklim godinama rata i poratnim mirnodopskim stanjem tako da se kompletira jedna cjelina koja ima navlastito individualni karakter koji stoji u svezi sa mojimosobnim životnim prilikama i prošlošću Hrvatske.

Tako se čitateljstvu predstavlja rad koji vjerno oslikava razapetost našega čovjeka u iseljeništvu koji je još uvijek dobrim dijelom zatočenik matice domovine iz koje je potekao.Druga karakteristika ovoga rada jest u tome da pokušava dati jednu sliku posljednjeg velikog rata u iraku koji također može biti razumijevan ''reagiranjima'' nižeg podsustava u sklopu ukupnog djelovanja cjeline koja ima kozmičke determinacije.

N.B. Tekst iz Nautičkih zabilješki koji se odnosi na Teoriju Geine sintetičke sinteze posebno je istaknut kurzivom.

Zlatan Gavrilović Kovač,

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php , te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.
Dodaj novi komentar | pregledaj komentareGlavni izbornik» Početna stranica

» Pokaži sve članke

» Pokaži sve komentare

» Dodaj novi članak

 


Besplatne digitalne knjige

 
 
Preuzmite knjigu
 
 
Preuzmite knjigu
 
 
Preuzmite knjigu
 
 
Preuzmite knjigu
 

» Pretraži sadržaj